D38999 軍規光纖製作

利安科技股份有限公司

新北市汐止區康寧街169巷23號7樓之一

回技術支援網

公司電話:+886-2-26958906

 

首頁
D38999 軍規光纖製作
軍規接頭 / 軍用連接器 編號列表
Amphenol 工業接頭
MC4 H4 太陽能接頭
通訊接頭
圓形接頭
MIL-C-17 Polyethylene
MIL-C-17 PTFE
MIL-W-16878/1 B-600V
MIL-W-16878/2 Type C-1000V
MIL-W-16878/3 Type D-3000V
MIL-W-16878/1 Prebonded Type B-600V
MIL-W-16878/17 Nylon Jacket Type BN-600V
MIL-W-76B Type MW-1000V
MIL-W-16878/1 Type B
MIL-W-16878/2 Type C
MIL-W-16878/3 Type D
REF MIL-W-16878/11 Type K
MIL-W-22759/11 600V
MIL-W-16878/4 Type E-600V
MIL-W-16878/4 Solid Conductor Type E-600V
MIL-W-22759/9 1000V
MIL-W-16878 Type EE-1000V
MIL-W-16878/6 Type ET-250V
MIL-W-16878/6 Solid Conductor Type ET-250V
MIL-W-22759/16 Cross-Linked ETFE
MIL-W-22759/32 Cross-Linked ETFE
MIL-W-22759/33 Cross-Linked ETFE
MIL-W-22759/34 Cross-Linked ETFE
MIL-W-22759/44 Cross-Linked ETFE
MIL-W-81044/12 Cross-Linked Polyalkene PVF
26 thru 12 AWG, MIL-C-27500 Aerospace Type RC
22 thru 20 AWG, MIL-C-27500 Aerospace Type SD

D38999 軍規光纖製作,軍規光纖手工研磨,軍規光纖機械研磨,軍規捲線盤,

軍規光纖導通檢測,軍規光纖端面檢測,軍規光纖衰減值檢測

ç?¸é??å??ç??

ç?¸é??å??ç??

軍規光纖纜線端面 軍規光纖纜線 軍規光纖纜線 軍規光纖纜線端面

軍規光纖機械研磨 軍規光纖機械研磨

軍規光纖檢測導通檢測

軍規光纖衰減值檢測


公司電話:+886-2-26958906

上次更新日期: 2022年08月03日。